Saturday, November 20, 2010

KOUSBOUTS

Naar aanleiding van de recente advertentie op uw strippagina sturen
wij u hierbij een kleine proeve van ons kunnen. Wij hopen dat u onze
inspanningen mee wilt nemen in uw overwegingen bij het kiezen van een
nieuwe cartoon voor de achterpagina.

Ons voorstel behelst een dagelijkse cartoon vanuit het perspectief van
de kinderen op een basisschool, ergens in Amsterdam. Deze opzet biedt
naar wij menen allerlei mogelijkheden om op speelse wijze te refereren
aan 'onze' grote-mensenmaatschappij.

En 'wij' zijn dan trouwens Gabriel Kousbroek, tekenaar, en Michiel
Eijsbouts, tekstman. We wonen allebei in Amsterdam en opereren voor
dit project onder het pseudoniem Kousbouts.

Kousbouts staat uiteraard open voor suggesties of wensen van uw kant.
Hopelijk gunt u ons de mogelijkheid om een waardige aanvulling te
worden op uw strippagina.

Met vriendelijke groet,


Gabriel Kousbroek / Michiel Eijsbouts